Ďakujeme všetkým, 
ktorí stoja pri nássymbol

delfino